side-area-logo
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

WYSOKIE KOMPETENCJE I SKUTECZNOŚĆ

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną. Świadczone usługi obejmują udzielanie porad oraz konsultacji, a także reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi, profesjonalną pomoc w trakcie negocjacji sądowych jak i handlowych oraz rzetelną pomoc w zakresie opiniowania i sporządzania wszelkich umów stosowanych w obrocie gospodarczym.

KATARZYNA HAŁGAS

Radca prawny

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Przedmiotem jej zainteresowania zawodowego jest problematyka prawa spółek handlowych oraz prawa cywilnego. Z powodzeniem prowadzi również spory sądowe ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych. Pomoc prawną świadczy rzetelnie, z pełnym zaangażowaniem oraz najwyższą starannością merytoryczną i organizacyjną

PRAWO RODZINNE

Rozwody, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska

Jedną z głównych specjalizacji mojej kancelarii jest czynny udział w postępowaniach sądowych z dziedziny prawa rodzinnego. Zakresem pomocy prawnej w szczególności obejmuję sprawy:

 • o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
 • związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem, w tym również pomoc w egzekucji prawomocnie orzeczonych kontaktów;
 • o alimenty na dziecko oraz na małżonka, w tym podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów oraz zabezpieczenie alimentów,
 • o podział majątku,
 • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie lub przyznanie władzy rodzicielskiej,
 • o przysposobienie, rozwiązanie i unieważnienie przysposobienia,
 • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa;
 • o uznanie zagranicznego wyroku w sprawach rodzinnych;
 • o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o ustanowienie opieki lub kurateli,
 • z zakresu aktów stanu cywilnego,

a także,

 • sporządzanie oraz opiniowanie małżeńskich umów majątkowych (intercyza),
 • udział w mediacjach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
PRAWO KARNE

Sprawy karne, postępowanie karne, sprawy karno-skarbowe

Praktykując jako radca prawny, w swojej kancelarii świadczę również pomoc prawną w sprawach karnych.

Podejmuję się obrony we wszystkich postępowaniach wykroczeniowych, karnych i karno-skarbowych. Udzielam niezwłocznej pomocy w sprawach zatrzymań oraz przy tymczasowym aresztowaniu. Świadczę również pomoc pokrzywdzonym przestępstwami i reprezentuję ich w tych postępowaniach. Posiadam bogate doświadczenie w obronie klientów oskarżonych o łamanie przepisów ustawy o grach hazardowych oraz reprezentowaniu ich w toku postępowań administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej. Reprezentuję strony na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego.

Zajmuję się również udzielaniem porad oraz reprezentowaniem w postępowaniach z zakresu spraw związanych z odpowiedzialnością za wyrządzenie szkody spółce.

W swej praktyce zawsze staram się z klientem wypracować jak najkorzystniejszą strategię procesową łącząc ze sobą wiedzę, doświadczenie oraz interes klienta.

PRAWO PRACY
Umowa o pracę | Kontrakty menadżerskie | Mobbing i dyskryminacja | Odszkodowanie za wypadek przy pracy
ROZWÓD I ALIMENTY
Rozwody | Rozwód z orzeczeniem o winie | Separacja | Alimenty | Alimenty dla małżonka
PRAWO RODZINNE
Władza rodzicielska | Kontakty z dziećmi | Ustalenie ojcostwa | Podział majątku
PRAWO SPADKOWE
Spadki | Stwierdzenie nabycia spadku | Odrzucenie spadku | Dział spadku | Zachowek | Niegodność dziedziczenia
PRAWO GOSPODARCZE
Zakładanie, likwidowanie i przekształcanie spółek | Zmiany w KRS | Sprawy korporacyjne | Windykacja
PRAWO NIERUCHOMOŚCI
Zasiedzenie | Współwłasność | Służebności | Eksmisje | Księgi wieczyste | Umowy kupna/sprzedaży
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Pisma, wnioski, zażalenia | Odwołania od decyzji administracyjnych | Skargi | Opinie prawne
WINDYKACJA
Windykacja przedsądowa | postępowania sądowe i egzekucyjne | negocjacje z dłużnikami | ugody sądowe i pozasądowe
KONTAKT Z KANCELARIĄ

Potrzebujesz pomocy prawnej? Napisz lub zadzwoń

Image module

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!

Kancelaria radcy prawnego Katarzyna Hałgas

ul. Bandurskiego 22/2
31-515 Kraków

Kancelaria – Katowice

Istnieje możliwość umówienia spotkania w Katowicach.

Telefon: +48 698 387 284

Uprzejmie proszę o uprzedni kontakt telefoniczny w celu ustalenia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

E-mail: [email protected]