Prawo pracy

Umowa o pracę | Kontrakty menadżerskie | Mobbing i dyskryminacja | Odszkodowanie za wypadek przy pracy

Oferuję kompleksową pomoc w  dziedzinie prawa pracy – doradztwo prawne oraz reprezentowanie przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach dotyczących:

  • nawiązania, zmiany, rozwiązania lub ustalenia stosunku pracy,
  • klauzuli poufności, klauzuli zakazu konkurencji,
  • zapłaty odszkodowania za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
  • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
  • mobbingu i dyskryminacji.

Przygotowuję również projekty umów oraz opiniuję umowy o pracę, kontrakty menedżerskie oraz umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy z osobami trzecimi, a także umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej, umowy o poufności i inne.