Wynagrodzenie

Zasady wynagrodzenia za świadczona pomoc prawną oraz usługi Kancelarii ustalane są indywidualnie z każdym Klientem jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od różnych czynników, a w szczególności takich jak stopień komplikacji sprawy oraz koniecznego nakładu czasu pracy.

Wynagrodzenie każdorazowo opieramy na indywidualnej umowie z klientem w oparciu o jeden z poniżej wskazanych sposobów:

  • stawka godzinowa – ustalona kwota wynagrodzenia za godzinę pracy Kancelarii,
  • stawka ryczałtowa (miesięczna) – z góry ustalona stała kwota wynagrodzenia za określony zakres stałej obsługi prawnej,
  • stawka ryczałtowa (jednorazowa) – z góry ustalona kwota wynagrodzenia za jednorazową usługę prawną.