Windykacja

Windykacja przedsądowa | postępowania sądowe i egzekucyjne | negocjacje z dłużnikami | ugody sądowe i pozasądowe

Moja Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu dochodzenia wierzytelności. Szeroki wachlarz usług w tym zakresie obejmuje:

  • windykacja wierzytelności poprzez poodejmowanie działań na etapie przedsądowym, postępowań sądowych o zapłatę (postępowanie upominawcze i nakazowe), a także postępowań egzekucyjnych,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomocy przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • poszukiwanie rozwiązań w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec kontrahentów,