Rozwód i alimenty

Rozwody | Rozwód z orzeczeniem o winie | Separacja | Alimenty | Alimenty dla małżonka

Jedną z głównych specjalizacji mojej kancelarii jest czynny udział w sprawach o rozwód, a także w sprawach o orzeczenie alimentów. Zakresem pomocy prawnej w szczególności obejmuję sprawy:

  • o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
  • związane z ustalaniem kontaktów z dzieckiem, w tym również pomoc w egzekucji prawomocnie orzeczonych kontaktów;
  • o alimenty na dziecko oraz na małżonka, w tym podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów oraz zabezpieczenie alimentów,
  • o podział majątku,
  • o pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie lub przyznanie władzy rodzicielskiej,
  • o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa oraz ojcostwa;
  • o uznanie zagranicznego wyroku w sprawach rodzinnych;
  • z zakresu aktów stanu cywilnego,

a także,

  • sporządzanie oraz opiniowanie małżeńskich umów majątkowych (intercyza),
  • udział w mediacjach w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.