Prawo spadkowe

Spadki | Stwierdzenie nabycia spadku | Odrzucenie spadku | Dział spadku | Zachowek | Niegodność dziedziczenia

Swoim Klientom oferuję profesjonalne, skuteczne i szybkie rozwiązania prawne w zakresie prawa spadkowego, w tym w szczególności w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy oraz testamentu,
 • zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • uchylenie się od skutków oświadczenia o przyjęciu spadku oraz niedochowania terminu do odrzucenia spadku,
 • podważenie ważności testamentu oraz ustalenie ważności testamentu ustnego,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • zachowek,
 • ustalenie niegodności dziedziczenia,
 • wykonanie zapisu testamentowego i poleceń testamentowych,
 • wykonanie testamentu,
 • zbycie udziału spadkowego,
 • udział w mediacjach w sprawach z zakresu prawa spadkowego,
 • pomoc w sporządzeniu skutecznego testamentu.