Prawo nieruchomości

Zasiedzenie | Współwłasność | Służebności | Eksmisje | Księgi wieczyste | Umowy kupna/sprzedaży

Kancelaria doradza oraz prowadzi postępowania sądowe na gruncie prawa nieruchomości. Oferta obejmuje w szczególności postępowania w sprawach:

  • stwierdzenia zasiedzenia,
  • zniesienia współwłasności,
  • wszelkich służebności, w tym drogi koniecznej,
  • rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami,
  • w sprawach eksmisyjnych,
  • o ochronę własności i posiadania,
  • w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • zakładania ksiąg wieczystych oraz dokonywania wpisów, uzgodnienie treści księgi wieczystej,
  • dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych,

a także świadczy pomoc w zakresie

  • sporządzania i opiniowania umów związanych z nieruchomościami – m.in. sprzedaży, najmu, dzierżawy.