Prawo gospodarcze

Zakładanie, likwidowanie i przekształcanie spółek | Zmiany w KRS | Sprawy korporacyjne | Windykacja

Moja Kancelaria posiada bogate doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz reprezentowania ich interesów w sporach sądowych i dochodzeniu wierzytelności. Szeroki wachlarz usług w tym zakresie obejmuje:

  • zakładanie, rozwiązywanie i likwidowanie spółek,
  • przekształcanie i podział spółek,
  • zgłaszanie wszelkich zmian w spółce do KRS-u,
  • doradztwo w zakresie bieżących spraw korporacyjnych (uchwały, umowy),
  • kompleksowa obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
  • sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych między przedsiębiorcami,
  • windykacja wierzytelności poprzez poodejmowanie działań na etapie przedsądowym, postępowań sądowych o zapłatę (postępowanie upominawcze i nakazowe), a także postępowań egzekucyjnych,
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomocy przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych,
  • poszukiwanie rozwiązań w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec kontrahentów,
  • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym sporządzanie niezbędnych pism, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym.