Prawo administracyjne

Pisma, wnioski, zażalenia | Odwołania od decyzji administracyjnych | Skargi | Opinie prawne

Nasza Kancelaria doradza Klientom i przygotowuje wszelkie pisma w sprawach z zakresu prawa administracyjnego. Oferta w tym obszarze obejmuje w szczególności:

  • sporządzanie odpowiednich pism, wniosków, zażaleń oraz odwołań od decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych,
  • reprezentowanie strony w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi,
  • przygotowywanie opinii prawnych.